Hållbarhetsredovisning för strategisk kommunikation

GRI är det globalt ledande ramverket och världens första internationella standard för hållbarhetsredovisning. I denna utbildning hos Brightnest Academy får du kunskap om hur du redovisar enligt GRI Standards och förståelse för rapporteringsprocessen, samt affärsnyttan med en hållbarhetsredovisning. Du utvecklar din kompetens för att ta fram en trovärdig, transparent och relevant hållbarhetsredovisning som kan användas som strategisk kommunikation och för att driva hållbarhetsarbetet framåt.

Utbildningen är på två heldagar och riktar sig till dig som är ansvarig inom hållbarhet, kommunikation, IR, HR, ekonomi och affärsutveckling. Efter utbildningen får du med ett diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam som bevis på dina nya kunskaper.

Kursansvariga är de erfarna GRI-experterna Malin Lindfors Speace, Partner och Senior Advisor på Ethos International, och Andreas Filipsson, Sustainability Advisor på Ethos International. De är båda GRI Certified Trainers och Malin sitter, som enda svensk, med i GRI Stakeholder Council. Boka plats på utbildningen här.

Agenda

Dag 1
08.30 Introduktion
09.00 Bakgrund till hållbarhetsrapportering, GRI, GRI Standards och FNs Globala mål
12.15 Lunch
13.15 Processen – Hur börjar du? Rapporteringsprinciper och intressentdialog
16.30 Rapportera standardredogörelser (General Disclosures)
17.15 Sammanfattning av dag 1
17.30 Avslutande diskussion dag 1

Dag 2 
08.30 Väsentlighet – Vilka områden är relevanta att rapportera?
12.15 Lunch
13.15 Väsentlighet fortsättning – Hur gör du analysen i praktiken? Hur har andra gjort?
15.30 Vad innehåller en bra hållbarhetsrapport?
17.00 Sammanfattning
17.30 Avslutande diskussion & certifikat

Detta är GRI

Global Reporting Initiative (även känt som GRI) är ett internationellt oberoende standardiseringsorgan som hjälper företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera sin påverkan avseende klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption. Att använda sig av GRI:s riktlinjer är ett effektivt verktyg för att förbättra relationen med viktiga intressenter. En relevant och tillförlitlig hållbarhetsredovisning kan bidra till att öka företagets transparens och stärker förtroendet. 

Många företag följer GRI:s riktlinjer

Enligt en global studie, The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015 – Currents of Change, tillämpar 66% av Sveriges 100 största företag GRI:s riktlinjer. Genom att tillämpa riktlinjerna från GRI kan er hållbarhetsrapport bli mer transparent.


Behöver ni hjälp med er hållbarhetsrapport?

Är er verksamhet intresserade av att tillämpa riktlinjerna från GRI för er hållbarhetsrapport? Låt våra strateger i samarbete med specialister från Ethos hjälpa er skapa en mer transparent hållbarhetsrapport enligt GRI:s riktlinjer. Kontakta oss på hello@brightnest.se 
 

 

Längd: 
Två heldagar

Kostnad:
16 900:- exkl. moms.

Datum och tid:
21-22 oktober