Personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation)

En ny lag som trädde i kraft inom hela EU från under maj 2018. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och syftet är att förbättra skyddet för individen vid behandling av personuppgifter. Brightnest behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Brightnest syfte med behandlingen av personuppgifter är att kunna fullfölja vårt åtaganden till våra kunder. 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan knytas till din person indirekt eller direkt. Det handlar om uppgifter såsom namn, personnummer, adress, IP-nummer och bilder. På Brightnest.se har vi valt att inte spåra och spara personuppgifter om er som besökare med undantag för Google Analytics, samt Facebook pixel(se nedan), som vi använder för att kunna se besöksstatistik i syfte att förbättra vår webbplats. Besöksstatistiken är anonymiserad och det är endast den unika webbläsaren som kan identifieras. 
Läs mer om Universal Analytics

Vår hantering av personuppgifter

Brightnest erbjuder kommunikationsbyrå-tjänster. Företagets riktar sig till alla företag (”Kunden”) i behov av arbete med sitt varumärke, formgivning, marknadsföring, trycksaker, sociala media, event, kommunikation & strategi eller utveckling av webbaserade produkter.

Brightnest är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Brightnest samlar in och behandlar i samband med arbete åt Kunden.

Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag och samarbetspartners efter beställning och godkännande av Kunden, exempelvis där Brightnest har driftåtagande av webbplats, utför e-postutskick för Kundens räkning eller där trycksaker och produkter ska produceras.  Samarbetspartners får endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Brightnest där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål. 

 

Brightnest lagrar personuppgifter under den tid som det är nödvändigt för att kunna fullfölja våra åtaganden, exempelvis i driftåtagande av webbplats sparas vital persondata så länge som driftåtagandet pågår. 

Kund som vill kontakta Brightnest angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Brightnest via e-post enligt följande:

Johanna Grimståh, VD
johanna@brightnest.se

Samarbetspartners

Hello Dialog

Brightnest är svensk återförsäljare av Hello Dialog, ett system för att kommunicera via e-post. I systemet lagras personuppgifter i form av namn och e-postadress för de mottagarlistor som skapas. 

Beroende på syftet med utskicket kan följande information sparas:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-mail
 • Företagsnamn
 • Registreringsväg för nyhetsbrev(ex. via webbplats, eventanmälan)

Endast information som anses som nödvändig för utskick sparas. Denna information har varje mottagare tillgång till och kan själva redigera och ta bort information. Alla mottagare har när som helst möjlighet att avprenumerera från utskicken.

Personuppgifter som kommer från kund skall alltid ha medgivande från mottagaren innan ett utskick kan göras. Det är kundens ansvar att detta finns.

Simple Signup

Simple Signup är en webbaserad tjänst som Brightnest nyttjar för att samla in anmälningar till evenemang, kurser m.m.

Informationen som samlas in är:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn
 • Specialkost
 • Faktureringsuppgifter
 • Information direkt kopplat till det specifika evenemanget/anmälan( ex. val av deltagande)
 • Tid och datum för anmälan

Alla anmälningar och dess tillhörande information sparas endast under den period det är relevant för evenemanget. Efter avslutat evenemang raderas all information som innehåller personuppgifter. Den som anmält sig har när som helt möjlighet att korrigera sin anmälan samt få den borttagen. Ett undantag är anmälningar där betalning är gjort genom Payson/Paypal. Denna information sparas i 7 år under svenska bokföringslagen. 

Facebook

Facebook erbjuder, utöver standardannonsering, även retargeting via Facebook Pixeln på sina egna plattformar. Detta avser Facebook, Instagram, Messenger och Audience Network. Genom Brightnest.se  samlar vi information om våra besökare som vi genom Facebook Pixeln gör annonsering mot. All information som samlas in är anonym och kan varken kopplas till individ eller IP-adress. 

Cygate

Mer information kommer inom kort.

Loopia

Mer information kommer inom kort.

Våra avtal

För att läsa mer om våra avtal samt information för driftmiljöer, samarbetspartners, biträdesavtal och våra villkor relaterat till våra tjänster.
Läs mer om våra avtal