Hydro 66

Hydro 66 driver världens första 100% hydrodrivna datacenter. Vårt uppdrag var bland annat att ta fram ny identitet, eventmaterial, film och webbplats.

Utmaning

Förmedla tydlig information som är lätt att ta in och kan förstås av besökarna så att de inte ledsnar.

Lösning

Förmedla Hydro 66 som ett ”techigt” datacenter som använder norrländska resurser för att ekologiskt minska energiförbrukningen. Knyta ihop spåren med bildmanér och färger hämtade ur naturen, och en symbol som speglar detta.

Resultat

Ren och tydlig B2B-webbplats med inslag av natur. Den nya webbplatsen städades upp och gjordes enhetlig, med tydliga informativa sektioner och korta beskrivningar. Logotypen behölls med endast några få justeringar.

Services

  • Branding
  • Webb
  • Marknadsföring
  • Film

Datum

2016 —

Dela

Dela artikeln
image-3.jpg
image-5.jpg
image-6.png
hydro_aurora.jpg
hydro_water.jpg
image-1.jpg
image-2.jpg
image-7.jpg
image-9.jpg
CF009428-Pano-Edit-1.jpg