Design

Vi förpackar budskap, varumärken och miljöer genom design som har strategisk riktning och med slutanvändaren/mottagaren i åtanke.

Vi är övertygade om att rätt design kan peka människor i en särskild riktning och skapa konkurrensfördelar för dig som avsändare. För att nå dit krävs förståelse för slutanvändaren och de tekniska och funktionella aspekter som bör ligga till grund för design och estetik.

Relevant insikts- och strategiarbete lägger grunden för att hitta rätt riktning i designarbetet. Därför kombinerar vi strategi, teknisk expertis och konsumentinsikter för bästa resultat. Utifrån det kan våra designers skapa och utveckla design som ligger till grund för allt ifrån visuella identiteter och kampanjer, till webbplatser och fysiska miljöer.

Vi kan hjälpa er med: 

• Varumärkesplattform
• Visuell tonalitet
• Grafisk profil
• Digital design
• Illustrationer
• Typografi
• Rörlig design
• Förpackningsdesign
• Inredningsdesign

Design som får saker att hända

Design handlar om mer än en välpolerad yta. Genomtänkt och genomarbetad design lägger grunden för en stark identitet, fördjupade kundrelationer och långsiktig affärsutveckling. Den lever länge, kan anpassas och appliceras i en mängd olika sammanhang och format.

Våra designers är specialiserade på att skapa design som bottnar i en genomtänkt strategi, och som därefter kan tas ut på en mängd olika sätt beroende på uppdrag och tillfälle.

Vill du veta mer om vårt designarbete? Kontakta:
Therése Brun
therese@brightnest.se
070-252 88 63