Hur skapar vi ett cirkulärt arbetsliv? Frukostföreläsning 25 maj - Göteborg

Cirkularitet utmanar allt från invanda affärsmodeller till konsumtionsmönster och uppmanar oss att ta vara på och återanvända resurser, allt för att nå en hållbar framtid.

Men räcker det att förändra sätten på vilka vi producerar och konsumerar saker för att vara hållbara? Nej, vi måste gå längre och även börja se på kompetens och arbetsliv som något cirkulärt där fler människor ges större möjligheter, och där vi ser till att de håller i längden.

I det cirkulära arbetslivet är människor och kompetens inte resurser att förbruka. I stället är vi levande, föränderliga material som behöver rätt förutsättningar för att kunna förädlas och utvecklas.

Tillsammans med Katarina Matson – tidigare Senior expert culture & diversity på Volvo Cars och numera konsult inom ledarskap, jämställdhet och inkludering – utforskar vi det cirkulära arbetslivet. Kom och ta del av goda exempel på vad som krävs för att skapa en arbetsmiljö som främjar kreativitet, produktivitet och välmående för att attrahera och behålla rätt kompetens, idag och i framtiden.Var, när och hur?

Datum: torsdag den 25 maj
Tid: 07.30–09.00
Plats: Brightnests lokaler på Järntorgsgatan 12, Göteborg
Mat: Vi bjuder på kaffe och frukost.


Frukostmingel från 07.30, inspiration och samtal börjar 08.00

Anmälan