GPDR - Nya dataskyddsregler inom EU

Nu har den nya dataskyddsförordningen GDPR trätt i kraft. GDPR beskriver en ny EU-omfattade lag som berör all typ av persondata som direkt eller indirekt kan knytas till en individ och ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL).

Har ni en webbplats eller webbshop så kommer ni att behöva informera om vilka persondata ni sparar om era besökare och kunder - samt varför. Med persondata avses allt som kan kopplas till en individ, exempelvis namn, epostadress eller telefonnummer. Som individ ska man få möjlighet att ge sitt medgivande innan persondata sparas.

GDPR omfattar väldigt mycket, bland annat krav på skalskydd, kryptering, rätten att bli glömd, övervakning av egna system och möjlighet för individer att byta leverantör och samtidigt få med sig sin egen persondata. Brott mot lagen kan innebära administrativa sanktionsavgifter.

Kontakta oss

Vi kan hjälpa er med modifiering av er webbplats för att uppfylla de nya kraven.

Hör av dig till oss på:
hello@brightnest.se