Nyhetsarkiv

Årets trender kring svenskarnas internetvanor

Svenskarnas-internetvanor-2022_B_hero_1920x1080.png

Den 11e oktober släppte Internetstiftelsen sin årliga rapport Svenskarna och Internet. Här delar våra digitala specialister med sig av årets viktigaste fynd och spaningar kring svenskarnas internetvanor.

Sociala medier

Generation Z följer gärna företag
I rapporten framgår att 4 av 10 följer varumärken i sociala kanaler – främst på Instagram och Facebook. Trognast är följarskaran 90-talister på Instagram, där hela 71% följer något företag eller varumärke.

Därför använder vi sociala medier
För svenskarna har sociala medier två huvudsakliga användningsområden: Social interaktion och konsumtion av innehåll. Kanaler som Snapchat, Facebook och Roblox används för att hålla kontakten med vänner medan kanaler som TikTok och Youtube används för att konsumera underhållning. Rapporten visar också att kanalernas popularitet skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Bland 90-talister och äldre är Facebook och Instagram är störst, medan Snapchat och TikTok är de största kanalerna bland 00-taliseterna och yngre.

Skillnader mellan könen
Det finns även skillnader i vilka kanaler som används och hur användandet ser ut mellan könen. Kvinnor lägger upp mer eget material och använder sig främst av kanaler som Facebook, Instagram, Snapchat och Pinterest medan män tenderar att använda Twitch och Reddit för att konsumera innehåll. 

Integritet

Mobilt Bank-id ökar
Användandet av mobilt Bank-id har ökat med 24 procentenheter. Vi kan också se att e-handeln är fortsatt stor, även bland de äldre generationerna. Parallellt med att svenskarna blir mer bekväma med digitala lösningar växer också en digital oro. Svenskar gör i större utsträckning fler aktiva val än tidigare år för att minska risken att bli spårad av appar eller dela personlig information som exempelvis platsdata.  

Mindre benägna att dela åsikter
Hela 46% av deltagarna i rapporten uppger att de undviker att uttrycka åsikter på sociala medier. Något som kan ha en betydande påverkan för bland annat marknadsförare och kommunikatörer. Interaktion är en vanlig mätpunkt för kampanjer på digitala kanaler och oron gör att vi kanske måste hitta nya vägar och mätvärden för att avgöra huruvida en kampanj är lyckad eller inte.

Framtiden

Innehåll ska kännas organiskt
Användargenererad reklam som matchar kanalens övriga innehåll går numera bättre än de polerade reklaminläggen. Sociala medieanvändare upplever det som mer genuint – något företag och varumärken man ta fasta på för bättre resultat.

Nya kanalval för att nå unga
Val av soclaia mediekanal skiljer sig mellan olika åldersgrupper – vart du väljer att kommunicera påverkar vem du når. Bland 00-talister använder 8 av 10 Snapchat dagligen, och 1 av 2 TikTok. På TikTok ser vi att hela 20% av användarna inte befinner sig alls på Instagram och Facebook. För att nå yngre generationer är det viktigt att inte enbart utveckla vad och hur vi kommunicerar – utan också på vilka sociala plattformar vi gör det. 

 

3 viktigaste sakerna att ta med sig

  1. Välj kanaler utifrån dina mål och målgrupp

  2. Skapa kanalanpassat och genuint innehåll

  3. Glöm inte prata där era framtida kunder befinner sig