Nyhetsarkiv

Brightnest är med i arbetet att bevara kulturarv

Torneälven utgör gränsen mellan Sverige och Finland och är Nordeuropas längsta fritt strömmande vattendrag. Under flera hundra år har den traditionella håvfiskekulturen utvecklats här, ett hantverk med en rik historia och många lager, som lever vidare än idag.   

Håvfisketraditionen är en kunskapstradition som förmedlar både fångstmetoder, tillverkning av redskap och tillredning av fisken. Ett immateriellt kulturarv, som med sin nära koppling till minoritetsspråket meänkieli, bidrar till en språklig och kulturell gemenskap över våra landsgränser. Dokumentärfilmen om håvfiskekultur ska skildra det unika kulturarvet från båda sidor om Torneälven, något filmens regissör och manusförfattare Bo Johan Sörensen känner sig genuint peppad på.    

– Som filmskapare med koppling till Tornedalen, och med en finsk morfar som var fiskare till yrket, finns det både privata och yrkesmässiga aspekter som är tilltalande i det här projektet. Men det känns också stort och viktigt att få vara med i arbetet med att bevara ett kulturarv, säger Bo Johan Sörensen

Filmen lyfter traditionsutövares röster och kunskap om fiske, matkultur och tillverkning av håvredskap. Att Brightnest tog hem uppdraget, menar Bo Johan känns extra fint som etablerade i Norrbotten, med en stor ambition att producera film som synliggör de norra delarna, väcker känslor och göra det ansett komplexa mer greppbart.

– Vi vill skapa film som stimulerar och lämnar avtryck hos mottagaren. Vi har en vi lång erfarenhet och strävar alltid efter att skildra starka berättelser på ett brett plan, oavsett om det handlar om det dokumentära, reklam eller fiktion, säger Bo Johan Sörensen

Filmproduktionen har nu startat och inspelningen på båda sidor om gränsälven tar inom kort fart. Målet är att lämna in en fullständig ansökan till Unesco i mars 2025. 

Brightnest Group består av bolagen Nordic Strategy Partners, Brightnest Tech, Brightnest Studios, Brightnest Marketing och Brightnest Communication. Under 2023 beräknas koncernen omsätta 70 miljoner kronor. Bland kunderna finns företag som AFRY, SVT, LKAB, Vedum, SSAB, Boliden, Vy Tåg, Luleå Energi, Luleå Hamn och Kiruna kommun.