Nyhetsarkiv

Ducka inte för att arbeta med employer branding.

Vad är det, och varför är det viktigt? Vi reder ut begreppen och förklarar varför det borde vara en given del av er affärsstrategi.

Kompetensförsörjning. Kanske känns det lika mycket som ett buzzword som employer branding, men troligtvis är det en strategisk fråga som du inte har råd att ducka för. Egentligen är det ofta en fråga som har en tredelad målsättning: att attrahera kvalitativa sökande när det finns ett brett rekryteringsbehov, att vara attraktiv för talanger inom den kompetens som är avgörande, samt att ha förmågan att behålla sina befintliga medarbetare. Alla dessa mål kan nås genom ett strategiskt arbetssätt med det egna arbetsgivarvarumärket, så kallad employer branding. Vi lämnar buzzwordsen bakom oss och pratar konkret istället.

Ditt viktigaste varumärkesarbete

Många företagare är helt på banan kring att det varumärke de kommunicerar till sina potentiella kunder är viktigt. Här kan det också vara snabbt märkbart om marknaden inte tycker att man håller det man lovar. Tolkningsföreträdet av ett varumärke ligger alltid hos mottagaren, och det är där det får ett faktiskt värde. När vi pratar arbetsgivarvarumärke så ser målgruppen lite annorlunda ut. Det är dina potentiella framtida rekryteringar och, detta får absolut inte glömmas bort, dina nuvarande medarbetare som sätter ditt värde. Varför är då de egna medarbetarna så värdefulla? Jo, för att de i hög grad är de som kommer prata gott, eller inte, om dig som arbetsgivare. Så steg ett är att förtjäna att dina medarbetare är dina bästa ambassadörer.

Ta en ordentlig titt i spegeln

En av de utmaningar som kan behöva hanteras som arbetsgivare är om medarbetarna inte tycker att det som sägs utåt stämmer överens med verkligheten. Då gäller det att ta sig en ordentlig titt i spegeln och arbeta med sin självbild. I ett arbete med ert arbetsgivarvarumärke är det ett av de första stegen vi gör – att hålla upp spegeln med stadig hand och se i hur stor grad ni får medhåll av medarbetarna om hur härliga ni är som arbetsgivare. Om bilden ligger nära verkligheten kommer drygt 75 procent vara villiga att rekommendera er till potentiella rekryteringar. Något som borde vara en morot i sig.

Arbete inifrån och ut

Om bilden skevar – hur kommer du då till rätta med det? Nyckeln är att börja inifrån och skapa en bättre kultur. Beroende på de utmaningar som finns anpassar vi arbetet för att ta tag i problem från ledning till medarbetare. Det går inte att gena eller bara ta det i ledningen – då är vi tillbaka på ruta ett. Och det kommer också ta tid att förflytta attityder och rykten. Men i slutändan så kommer ni ha en tydligare bild av vad ni har för styrkor som arbetsgivare och kunna vässa dem över tid. Samtidigt som ni får en tydlig bild av vad talangerna i er bransch faktiskt tycker är attraktivt. Det bästa av allt är att ni kommer få verktyg för att mäta er utveckling och ett strategiskt arbetssätt för att ta hand om era medarbetare och er kultur på bästa sätt.

En viktig sak att komma ihåg är att det är inte bara er framtida kompetensförsörjning som kommer gynnas av arbetet. Affärer handlar alltid om relationer, och ett gott rykte som sprids av medarbetarna är inte bara bra för framtida rekryteringar – det sprider sig längre ändå. En bra kultur och nöjda medarbetare är näst intill ovärderligt som konkurrensmedel. Så fundera om ni verkligen har råd att inte investera i lite navelskådning?

Fem vinster med employer branding-arbete: 

– Du får veta sanningen om ditt arbetsgivarvarumärke

– Du får en tydlig strategi för framtida kompetensförsörjning

– Du får rutiner för kontinuerlig uppföljning av ditt arbete

– Du får en långsiktig strategi för att behålla medarbetare

– Ett gott rykte förenklar rekryteringar och skapar affärer