Nyhetsarkiv

Framtidens Luleå är mjukt

DSC01955.jpg

Är Skellefteå större än Luleå om fem år? Det säger projektionerna. Men Luleå har en möjlighet just nu, ett fönster att påverka hur staden utvecklas för att förstärka våra fördelar och för att bygga vår attraktionskraft. Enligt Brightnest förändringsstrateg Therese Sidevärn, är en av lösningarna att skapa en mjukare stad.

— Vi måste arbeta precis som vi gör i andra designprocesser när vi designar staden, och ställa oss de viktiga frågorna: vem ska bo i staden och vilka behov har de? En mjuk stad handlar om att skapa områden som är säkrare, bekvämare och närmare för invånarna, vilket kommer att främja gemenskap, interaktioner och ett hållbart vardagsliv. Det räcker inte att bara snygga till, vi måste skapa något som verkligen gör skillnad, säger Therese under frukostseminariet Bright Mornings.

Ett femtiotal gäster och representanter från näringsliv, kommun och kommunala bolag var på plats på Brightnests Luleåkontor för att ta del av föreläsningen “En mjukare stad - så bygger vi framtidens Luleå” med efterföljande panelsamtal om just vikten av att skapa en attraktiv stad.

Luleå kommun har ett mål om att Luleå år 2050 ska vara en stad med minst 100 000 invånare. Många aktörer driver på för en ökad inflyttning för att säkra kompetens, men valet av plats att bo på, när man väljer att flytta, hänger inte bara på jobbmöjligheter. Fler bostäder behöver byggas i rätt läge och framtiden måste byggas med människan i åtanke. Vi behöver utmana det befintliga, och anpassa det som finns till en boendemiljö som bättre passar en nutida, eller gärna en framtida människa.

— Vi vill slå ett slag för att spänna bågen, utmana inte bara oss själva utan också omvärlden, och ta modiga beslut när vi utvecklar staden för såväl boende som potentiella inflyttare. Det blir viktigt att i så stor grad som möjligt involvera kunskap om kommande Luleåbor i processen och visa att en stad i Norrbotten mycket väl kan inspirera inom hållbar stadsutveckling och gestaltning, säger Therese.


Sofia Antonsen, utvecklingschef på Luleå Energi, Petra Viklund, VA-chef på Lumire och Frida Lindberg, planchef på Luleå Kommun.

Efter föreläsningen ägde ett samtal rum med en panel bestående av några av Luleås experter inom stadsplanering och hållbarhet. På plats var Sofia Antonsen, utvecklingschef på Luleå Energi, Petra Viklund, VA-chef på Lumire och Frida Lindberg, planchef på Luleå Kommun.

Panelen pratade om de utmaningar och möjligheter som staden står inför med tanke på de stora förändringar som sker. En central fråga var hur stadens infrastruktur kan anpassas till en växande befolkning, med exempel som cirkulära vattenkretslopp för att samla och återanvända regnvatten och utveckling av stadsnära förnybar elproduktion. Men också vikten av och utmaningen i att bygga för framtida generationer. Något som de alla var överens om var att samarbete och erfarenhetsutbyte är nyckeln till att forma en hållbar framtid för Luleå, byggd för både nuvarande och kommande generationer.

— Kommunen kan inte göra allt själva. Stadsplanering är inte bara för de i stadshuset. Det är allas rätt och ansvar att engagera sig. Ju fler som bryr sig desto bättre blir det! Säger Frida.