Nyhetsarkiv

I Luleå bor framtiden

Elisabeth_Luleå_kommun.png

Vilken roll har kommunikation i en omfattande och unik samhällsomställning? Och hur ser egentligen framtidens Norrbotten ut? Vi pratade med Elisabeth Ennefors, kommunikationschef på Luleå kommun, om de utmaningar och möjligheter Norrbotten och Luleå står inför.

Luleå är platsen där ingenting står still. För i industrin, näringslivet och bland invånarna sjuder det av liv, nytänkande och framtid. Vi befinner oss sig i en unik samhällsomställning, där Luleå kommun kommer behöva växa med nära 20 000 invånare och 5 000 jobb fram till år 2040.  Det medför betydande investeringar i både infrastruktur och digitalisering och allt behöver ske hållbart och snabbt.

Det rör sig om två olika former av omställning: miljö och klimat och förändrad demografi med ökade pensionsavångar och en åldrande befolkning. Här får kommunikation som medel en viktig nyckelroll och betydande kraft att faktiskt förändra.

Kommunikation som når ut

Elisabeth Ennefors, kommunikationschef på Luleå kommun, ser att framtiden bär på många utmaningar och stora satsningar. Men lika många möjligheter finns här, menar hon och lyfter vikten av en ständig dialog med luleåborna.  

– Hittills har vi mött många positiva och förväntansfulla reaktioner. Men vi är också medvetna om att en omställning väcker olika känslor. Vi står inför en brytpunkt och den kräver att vi är lyhörda och hela tiden för ett pågående samtal med de som lever här. Vi behöver sträva efter att nå alla grupper.

Ett viktigt verktyg för att nå visionen om framtidens Luleå 2040 är att möjliggöra och stärka kommunens strategiska kommunikation. En ny upphandling av kommunikationstjänster har nu klubbats igenom och det blir Brightnest som kliver in som Luleå kommuns nya kommunikationsbyrå. Det nya samarbetet träder i kraft i september 2024 och spänner över en fyraårs-period.  

– Vi visste att vi behövde en vass samarbetspartner som med spets och bredd, kunde hjälpa oss att klara de kommunikativa målen och verka både på ett operativt och strategiskt plan. Där tror vi på Brightnest, som kan erbjuda en god lokalkännedom, såväl som ett betydande utifrånperspektiv.

Från slumrande till livaktig pärla 

Hur ser då framtidens Luleå ut? Här finns inte bara bra skolor och en stabil arbetsmarknad. Luleå får även toppbetyg vad gäller trygghet, servicenivå och fritidsaktiviteter och har blivit utsedd till en av Sveriges bästa platser att leva på, enligt tidningen Fokus årliga rankning som presenterades i Almedalen 2023.

Bilden av Norrbotten har utifrån sett förändrats och fler söker sig till Norrbotten under semestertider. Elisabeth liknar Luleå vid en pärla, som genom åren gått från slumrande till livaktig. Hon tror att vi framöver kommer att se bättre tågkommunikationer byggas ut, där avstånden till andra kringliggande städer i Norrbotten minskar och gör det möjligt för folk att pendla och röra sig mer fritt i vardagen.

– Det är i norra Sverige framtidens jobb finns. Vi behöver skapa en attraktiv plats, där alla som bor, verkar och vistas i Luleå också upplever kommunen som en positiv och utvecklande plats, oberoende om du är näringsliv, civilsamhälle, invånare eller turist. Här finns många av de komponenter människor idag drömmer om. En dynamik och ett klimat som attraherar, med närhet till natur och tystnad men också till stadens puls, som alltmer växer. Det är i Luleå framtiden bor!