Nyhetsarkiv

Länsstyrelsen + Meramedia

Pressmeddelande_nära mat.jpg

Länsstyrelsen fortsätter satsa på Nära mat – Meramedia utvecklar kommunikationsstrategi, koncept och insatser.

Nära mat – Norrbottens livsmedelsstrategi är Länsstyrelsens projekt med visionen ”Mer norrbottnisk mat på tallrikarna”. Meramedia har valts som samarbetspartner för kommunikationsstrategin för att sprida och öka effekten av projektet.

Att var och en av oss väljer hälsosam mat som producerats på ett bra sätt är en av de viktigaste utmaningarna för att nå hållbarhet. Men vad som är bra mat är komplext och därför svårt att kommunicera enkelt. Nära mat tar nu hjälp av Meramedia för att på ett modernt sätt nå ut med samhällsviktig information och göra Norrbotten och världen lite bättre, säger Jenny Bucht, Länsstyrelsens samordnare för Nära mat.

Meramedia har tidigare tagit fram grafisk profil och presentationsmaterial för Nära mat i samarbete med Tiina Smeder, copywriter på Smeder Ord & Tanke. Nu fortsätter byrån samarbetet med Smeder Ord & Tanke, och även nyrekryterade konsulten Annika Fredriksson, kommunikations- och affärsutvecklingsstrateg, ingår i arbetsgruppen för uppdraget som ska pågå under 1,5 år.

Vi ser fram emot att skapa kommunikationsinsatser som ökar möjligheten för norrbottningar att få mer norrbottnisk mat på tallriken. Både konsument och producent vinner på att utveckla den kvalitativa och hållbara livsmedelsproduktion vi faktiskt har här i norr. En framgångsfaktor är att minska avståndet mellan producenter och konsumenter, säger Caroline Sundvall, ansvarig projektledare på Meramedia.

Arbetet med en regional livsmedelsstrategi initierades av Länsstyrelsen, Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt LRF i Norrbottens län och fastställdes 2016. Projektet drivs med fokus på hållbar regional utveckling och tillväxt. Den nationella livsmedelsstrategin från 2017 gäller fram till 2030 och ska bland annat leda till ökad andel närproducerat, ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel samt bättre möjligheter för konsumenter att göra medvetna val.

 

Bildbeskrivning: (från vänster till höger) Annika Fredriksson, Caroline Sundvall, Ella Jonsson, Jenny Bucht, samordnare Nära mat, Erika Johansson, landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen Norrbotten.