Nyhetsarkiv

Luleå Energi vill bidra till en attraktivare stad

Strutsen_Sommar.jpg

Fjärrvärme och elförsörjning kräver infrastruktur, något som Luleå Energi arbetar löpande med att utveckla. När nybyggnad av fördelningsstationen i centrala Luleå står på agendan visionerar de stort för att samtidigt ge något tillbaka till staden.

Fördelningsstationen Strutsen, som idag ligger i Strand, är nästan 50 år gammal och behöver bytas ut mot en modernare variant med högre kapacitet. Utmaningen är att placeringen behöver vara inom en radie på 300 meter från den nuvarande, och den behöver vara på plats inom cirka fem år. Brightnest fick i uppdrag att tillsammans med Luleå Energi titta på hur de tekniska förutsättningarna bäst kan kunde kombineras med en visionär idé som utvecklar Luleå.

– Vi ville väcka tankar genom konkreta skisser som också bidrar till att ge något tillbaka till såväl Lulebor som besökare. I den idé vi presenterat för kommunen så skapar vi en större tillgänglighet till Norra Hamn med en blandning av kommersiella och allmänna ytor så att alla kan njuta av läget på lika villkor. Samtidigt skapar vi bättre förutsättningar för löpande underhåll på fördelningsstationen, berättar Fredrik Nygård avdelningschef för planering vid Luleå Energi elnät.

Återuppväckt kallbadhus

En del av förslaget innebär att vägen dras om bakom den befintliga parkeringen på trekanten, och att parkeringsytorna ersätts i de nedre planen av byggnaden som får direkt koppling till vattnet. Förslaget tar också fasta på den dialog som funnits under många år med återuppväckandet av ett kallbadhus, något som tidigare fanns på Gültzauudden.

 – Alla i projektet var eniga om att vi ville knyta an till Luleås vision 2050, där Norra Hamn är ett utpekat utvecklingsområde. Det krävs mod för att skapa attraktiva platser, och en sådan här satsning skulle gynna Luleå på många sätt. Vi är oerhört stolta över att få arbeta tillsammans med en uppdragsgivare som tänker stora tankar och vill ta en aktiv roll i Luleås hållbara utveckling, säger Therese Sidevärn, förändringsstrateg på Brightnest.

Strutsen Vinterbild

Översiktsbild på kvarteret Strutsen