Nyhetsarkiv

Luleå Hamn väljer Brightnest som strategisk partner

Fraktfartyg liggandes i Luleå Hamn

Luleå Hamn väljer Brightnest som strategisk kommunikationspartner. Hamnen i Luleå står inför en historisk satsning genom miljardprojektet Malmporten.

Norrbottens basindustri går starkt och nyetableringen av H2 Green Steel i Boden väntas öka Luleå Hamns volymer med 80 procent. Dessutom stundar miljardprojektet Malmporten som ska fördjupa farleden, skapa en ny djuphamn och säkra Luleå Hamns roll som samhällsviktigt transportnav.

"Det händer otroligt mycket just nu, inte bara för oss utan för hela vår fantastiska region. Vi behöver öka vår synlighet på flera arenor och prata om vår avgörande roll för tillväxt i norr. Vi ser därför fram emot ett nära samarbete med Brightnest för att stärka vår röst och position som hållbar samhällsbyggare", säger Luleå Hamns VD Henrik Vuorinen.

"Luleå Hamn är en livsviktig samhällsbyggare och en möjliggörare både tillväxt och hållbar omställning. Luleå börjar och slutar med hamnen. Det behöver fler se och förstå. Vi ser fram emot att få jobba långsiktigt med hamnens varumärke och strategiska kommunikation kring allt som nu händer", säger Viktor Johansson, kommunikationsstrateg på Brightnest.

Brightnest kommer bland annat inta en rådgivande roll i hamnens ledningsgrupp kring strategiska kommunikationsfrågor. Samarbetet innefattar kommunikation för såväl Luleå Hamn som projekt Malmporten.

Om Brightnest Group:
Brightnest fokus ligger på affärsutveckling och strategisk kommunikation som tar plats på en samhällsarena. Brightnest har idag kontor i Luleå och Göteborg. Bland uppdragsgivarna finns Luleå Hamn, Luleå Energi, Skogsindustrierna, norska transportoperatören VY, Norrtåg och Invest in Norrbotten.

Om Luleå Hamn:
Luleå Hamn är den nordligaste av Sveriges fem corehamnar. Hela 90 procent av EU:s järnmalmsproduktion har anknytning till Luleå Hamn som av EU valts ut som en strategisk prioriterad hamn för att säkerställa råvaruförsörjningen av malm och stål.