Nyhetsarkiv

Luleåbyrå bakom gestaltningen av Gällivares samhällsomvandling

Information om Gällivare i Norrskensgallerian.
2019-01-24 14.54.21-redigerad.jpg

I Gällivare har kommunen satsat på en ny lokal mötesplats med samhällsomvandlingen i centrum. Bakom såväl utformning som innehåll står Luleåbyrån Meramedia.

Samhällsomvandlingen i Gällivare är en konsekvens av malmutvinningen och beräknas ha en slutnota på många miljarder kronor som till stor del bekostas av det statliga gruvbolaget LKAB. Tusentals invånare i Malmberget, en ort som är under avveckling, ska få nya bostäder i Gällivare. Samtidigt byggs nya affärslokaler, infrastruktur i form av fiber samt service med tre profilbyggen i centrala Gällivare.

— Det är i allra högsta grad synligt att arbetet kommit igång på allvar nu i Gällivare genom byggkranar mitt i centrum, men det är svårt för alla inblandade att få en översikt av alla projekt som genomförs. Här kommer den nya mötesplatsen Re-form spela en viktig roll i att informera och engagera såväl medborgare och besökare som potentiella investerare, säger Mikaela Östebro på Gällivare kommun.

Arbetet med utställningen drog igång på allvar under sommaren 2018 och stod klar för invigning i januari i år. En helt kal butiksyta i Norrskensgallerian i centrala Gällivare har transformerats till en ljus utställningssal som ska kunna förändras och utvecklas under de närmaste åren. Där inne kan besökaren bland annat uppleva en tidtunnel från Malmbergets födelse till dagens plan baserad på en omfattande medborgardialog. En stor interaktiv skärm på den öppna ytan ger också besökaren möjlighet att själv styra vilken information hen vill ta del av.

— Det som har varit mest spännande för oss som partner i detta projekt är att vi verkligen fått använda hela vår bredd av kompetenser – från fysisk, rumslig gestaltning och storytelling till systemutveckling och filmproduktion. Sedan är det självklart inspirerande att få skapa en så viktig mötesplats och dialogplattform kopplat till en så omfattande förändring som Gällivare genomgår, berättar Sandra Erkki, projektledare Meramedia.

Re-form som mötesplats bemannas under öppettiderna och ska möta besökare utifrån deras individuella kunskap och relation till samhällsomvandlingen. Intresset att besöka Re-form har varit mycket stort. En del av utställningen som vänder sig direkt till de yngre är en interaktiv sagovägg baserad på en illustration av Gällivare och Malmberget av Mattias Adolfsson.

— I illustrationen gömmer sig knappar som aktiverar ljudberättelser om samhällsomvandlingen, skrivna för barn på deras villkor – samhällsomvandlingen påverkar ju också dem på olika sätt. Vi har också samlat in medborgares tankar kring samhällsomvandlingen i form av en filminstallation för att också kunna lyfta upp det som är svårt i den här typen av process. Att ge flera perspektiv har varit en genomgående tanke för att skapa en inkluderande mötesplats som verkligen är öppen för dialog, säger Therese Sidevärn, kommunikationsstrateg, Meramedia.