Nyhetsarkiv

Meramedia och Johan Sjökvist inleder samarbete

Johan Sjökvist

Kommunikationsbyrån Meramedia knyter till sig konsulten och rådgivaren Johan Sjökvist. Bakgrunden är att byrån får allt fler större kunder och strategiska kommunikationsuppdrag på regional och nationell men även internationell nivå.

— Hela byråbranschen behöver utvecklas. Vi behöver ännu bättre förstå drivkrafterna bakom både offentliga beslutsprocesser och företags affärsutveckling för att bli ännu vassare på att arbeta fram strategier och kommunikation utifrån det. Här kommer Johan vara en tillgång för oss och våra kunder, stora som små, lokala som internationella, säger Johanna Grimståhl, VD på Meramedia.

Johan Sjökvist driver i dag egen konsultverksamhet. Tidigare har han bland annat varit utvecklingschef och ansvarig för Public Affairs hos The Node Pole, och under många år näringslivsstrateg på dåvarande Norrbottens läns landsting. Ett av hans huvuduppdrag idag är inom besöksnäringen som verksamhetsledare för destinationsbolaget Heart of Lapland. Nu inleder han ett närmare samarbete med kommunikationsbyrån Meramedia.

— Oavsett vad man vill uppnå eller vem man talar till hamnar man alltid i att bra och strategiskt rätt kommunikation behövs. Jag har länge jobbat med affärsutveckling, i det offentliga och nära politiken. Jag brukar säga i mellanrummet mellan företagens behov och det offentligas förväntningar, samtidigt som kommunikation och budskap alltid legat mig nära hjärtat. Jag tror jag kan tillföra både fler perspektiv och mer kompetens runt strategisk kommunikation och PR till en redan fantastisk byrå, säger Johan Sjökvist.

Johan fortsätter i sitt konsultbolag Johan Sjökvist AB men kommer att jobba fördjupat med Meramedia och deras kunder.

— Det blir ett samarbete som stärker oss båda. Vi knyter till oss varandras kompetens och jobbar mer kontinuerligt och långsiktigt för att ta vår PR och strategiska kommunikation till nästa nivå, säger Therese Brun, projektledare och delägare i Meramedia.