Nyhetsarkiv

Nu blir vi Brightnest

Vi drivs av nya utmaningar där vi kan hjälpa företag och organisationer att utveckla sin verksamhet. Vår egen tillväxt har alltid varit dynamisk anpassad till hur förutsättningarna förändras.

I samband med att allt fler uppdrag involverar allt komplexare utmaningar har vi också utvecklats i vårt tankesätt. Vi tänker större och bredare och rör oss gränsöverskridande mellan kommunikation och affärsutveckling, och det vill vi nu bli tydligare med. Vi älskar den här utvecklingen. Att företags hållbarhetsfrågor, erbjudande till marknaden eller hela verksamhet måste ses över som en helhet för att skapa meningsfulla relationer med en allt mer krävande publik. Vi kommer fortsätta arbeta nära våra uppdragsgivare och utveckla vårt team dynamiskt för att möta den efterfrågan som redan bubblar. Och vi kommer fortsätta ta oss an strategiska utmaningar med samma analysförmåga och kreativa genomföranden som har byggt det förtroende som vi har idag. 

När vi byter namn till Brightnest sätter vi inte bara upp nya skyltar på dörrarna, vi skapar också en ny modell för att arbeta tillsammans och växa. Varje uppdrag kommer att vara unikt, så därför kommer vi i ännu större grad skapa anpassade team som bäst möter varje utmaning. I vårt perspektiv finns det inga gränser för hur bra detta kan bli när vi utvecklas med fler och bredare perspektiv.

Du kanske funderar över varför just vi ska bli hemvist för allt detta. Det professionella svaret är att med vår styrka inom konceptutveckling, design, kommunikation och systemutveckling är vi dom som kan paketera och leverera det andra ska förstå, tycka om, reagera och agera på. Det lite mer kaxiga svaret är att vi vill. Och att vi tror på att vi kan göra jobbet bättre, intressantare och fasiken så mycket snyggare.

Hoppas du är lika taggade som oss för att följa med på den här resan!

Brightnest Luleå

Brightnest Luleå

Brightnest Göteborg

Brightnest Göteborg