Nyhetsarkiv

Brightnest vald till ny kommunikationsbyrå för Luleå kommun

Elisabeth och Linda R med utsikt över Södra hamn, Luleå

Luleåbaserade Brightnest tog hem upphandlingen som kommunikationsbyrå för Luleå kommun. Med sikte på invånardialog, kreativ höjd och strategisk skärpa, ser de båda parterna fram emot att tillsammans jobba med stark kommunikation – mitt i en omställning som inte tar paus.

Luleå befinner sig i en unik samhällsomställning. Kommunen kommer behöva växa med nära 20 000 invånare och 5 000 jobb fram till år 2040, vilket medför betydande investeringar i både infrastruktur och digitalisering, där allt behöver ske hållbart och snabbt. Det är en utmaning för ett växande samhälle.

Vi står inför två olika former av omställning; miljö och klimat och förändrad demografi med en åldrande befolkning. Här blir vår kommunikation en väldigt viktig nyckel. Dialogen med invånarna om vad som händer och vart vi är på väg, är central för att vi ska röra oss framåt tillsammans, säger Elisabeth Ennefors, kommunikationschef på Luleå kommun.

Upphandlingen för kommunikationstjänster omfattar Luleå kommun samt de kommunala bolagen Nordiskt FlygTeknikCentrum AB och Luleå Kommunföretag AB. Syftet är att utveckla och säkerställa kommunens varumärke och platsvarumärket Luleå, vilket kräver varierande och komplexa behov av tjänster inom kommunikation de kommande åren, med målet om både kreativ höjd och ytterligare spetskompetens i det fortsatta arbetet.

Brightnest har sitt huvudkontor i Luleå och medarbetare i Gällivare och Göteborg. Linda Reinholdsson, vd Brightnest Communication AB, trycker på styrkan i att som partner ha en nära lokalkännedom och att samtidigt kunna erbjuda ett utifrånperspektiv.

Vi är glada och stolta över att ha tagit hem upphandlingen för kommunikationstjänster. Med en lång och bred erfarenhet av att arbeta med offentlig sektor, ser vi nu fram emot att tillsammans med Luleå kommun, ta deras kommunikation vidare och framåt. Att tillsammans utveckla ett tryggt och hållbart Luleå och få vara med och stärka en unik omställning känns stort, säger Linda Reinholdsson.

Det nya samarbetet träder i kraft i september 2024 och spänner över en fyraårs-period. Elisabeth Ennefors ser ljust på samarbetet med Brightnest.

–  Det är såklart ett utmanande arbete vi har framför oss, just därför behöver vi en vass samarbetspartner som med spets och bredd, kan hjälpa oss att klara de kommunikativa målen. Där tror vi på Brightnest! I Luleå finns framtiden och det vill vi förmedla, säger Elisabeth, kommunikationschef på Luleå kommun.