Nyhetsarkiv

Se Woodlife Sweden i Luleå – en utställning om svensk träarkitektur, design och hållbar stadsplanering

Bild webb_Woodlife_Wellbeing_Lindesberg hälsocentrum_FOTO Åke Eson Lindman.jpg

Utställningen Woodlife Sweden visas på Kulturens hus och presenterar 40 svenska träprojekt som visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin.

Woodlife Sweden beskriver hur svenska arkitekter och designers arbetar med trä i en rad nutida projekt. Den tar oss med på en resa genom Sverige – från stora påkostade byggnader till småskaliga projekt. De flesta är färdigställda, några fortfarande under uppbyggnad, medan andra än så länge endast utgör en vision om en mer hållbar framtid. De 40 projekten, som består av bostadshus, kommersiell bebyggelse och offentliga rum, visar hur arkitektur, design och stadsplanering kan bidra till att minska klimatpåverkan och driva på utvecklingen mot en cirkulär biobaserad ekonomi.

Syftet med Woodlife Sweden är att skapa nyfikenhet på svensk träarkitektur och -formgivning internationellt. Redan i dag är vi kända utomlands för demokratisk arkitektur och stadsplanering som sätter människan i centrum, liksom för ekologiskt hållbart byggande – där träarkitektur är en självklar beståndsdel.

Under hösten har intresset för Woodlife tagit ytterligare fart både nationellt och internationellt. Utställningen och seminarier har haft nedslag i Paris, Nairobi i Kenya, Malmö och nu i Luleå för att sedan visas i Ankara och Istanbul i Turkiet och sedan New York. Svenska Institutet har också förfrågningar från bland annat Finland, Tyskland och Hong-Kong som vill visa Woodlife Sweden.

Woodlife Sweden har producerats av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt Trä och Skogsindustrierna och riktar sig till både svenska och internationella målgrupper.

Utställningen visas 16 november - 13 januari på biblioteket, Kulturens hus i Luleå.

För mer information om Woodlife Sweden, kontakta Tove Wallsten, tove.wallsten@arkitekt.se.
För information om utställningen i Luleå kontakta Therése Brun, therese@brightnest.se, 070-252 88 63.

Medverkande arkitekter och formgivare:
Designer Jennie Adén, AIX Arkitekter, Arkitektbolaget, Arkitektlaget, Asante Arkitektur & Design, Axeloth Arkitekter, BAUX, Bornstein Lyckefors, Duved 5 (M. Hägg, C. Izquierdo, F. Moussavi, E. Sundin, S. Shaygan), Duved Framtid AB, Eau & Gaz AB, designer David Ericsson, Form us with Love Design Collective, General Architecture, Glänta Design, designer Marie-Louise Hellgren, designer Lisa Hilland, In Praise of Shadows, Joliark, K2A, KAKA arkitekter, Kjellander Sjöberg, Liljewall, LINK arkitektur, MAF Arkitektkontor, Marge Arkitekter, arkitekt Hanna Michelson, Modvion, Murman Arkitekter, Norconsult, Nordmark&Nordmark arkitekter, Outer Space Architects, designer Fredrik Paulsen, Pietsch Arkitekter, Sweco, Södersvik Arkitekturproduktion, Tengbom, Täljogram, Urskog, Wahlström & Steijner Arkitekter, White Arkitekter, Wingårdhs.

Foto: Åke Eson Lindman