Nyhetsarkiv

SSAB: Framtidens Silicon Valley för industriell omställning

Carl_Wangel_SSAB.png

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och många branscher håller igen. Men parallellt med en orolig ekonomi, pyr en omställning som inte tar paus. Vi tog ett snack med Carl Wangel, Head of Governmental relations Sweden på SSAB, om den omfattande omställning som just nu sker i norra Sverige, och om att vara först i världen med fossilfritt stål.

Stålproduktionen är en utsläppsintensiv industri och står för 8 % av alla utsläpp i världen. Men med en klimatsmart förflyttning av stålindustrin, kan Parisavtalets 1,5-gradersmål vara inom räckhåll. Världsledande stålproducenten SSAB går i bräschen för industriomställningen och var redan 2021 först i världen med att producera fossilfritt stål. Omställning innebär ett skifte från koks och kol, till el och vätgas. Nu satsar SSAB på att ställa om till en helt fossilfri produktion, något som kräver politisk enighet och vilja.

– När vi ställer om vår produktion, kommer vi sänka Sveriges koldioxidutsläpp med 10 %. Vi är ett globalt företag, Det betyder att vi har enorm impact, när det gäller klimatomställningen, säger Carl Wangel, Head of Governmental relations Sweden på SSAB.

En innovativ start-up med lång industritradition

Nyligen deltog SSAB på COP28, FN:s klimatmöte, som i år hölls i Dubai.
Utöver förhandlingen mellan världens länder, fanns även företag på plats för att bland annat föra samtal om klimatsmart produktivitet och vikten av att samarbeta mellan olika fält. Carl menar att deras resa, från en mer traditionell industri, till en omställningsindustri som präglas av ständig innovation och nytänk, fått en positiv respons globalt och att Sverige ses som en föregångare. Ett rykte, men också ett ansvar vi måste använda för att få med fler på resan, menar han.

 Det här handlar om en omställning både av beteenden och industriell produktion, som omfattar hela processen. Från transport och spårbarhet i produkterna, till schyssta arbetsmiljöer och effektiv logistik. Med etablerade värdekedjor och stabila partnerskap har vi en helt annan förmåga att göra det som krävs, framför allt när vi går ihop, tillsammans med andra, menar Carl.

Och innovativa och hållbara samarbeten har tagit fart. Så sent som i år tog SSAB tillsammans med PEAB ett stort kliv framåt och presenterade världens första byggnad med fossilfritt stål i Lund. En viktig position för Sverige och ett kvitto på den kraft som uppstår i samarbetet mellan verksamheter.

– SSAB har redan producerat fossilritt stål som nu finns hos våra kunder. Vi har också en ny produkt som vi kallar SSAB Zero som är baserat på helt återvunnet stål utan att addera fossila utsläpp, säger Carl.

Helt fossilfri produktion runt 2030

Runt 2030 satsar SSAB på att driva fossilfri produktion på alla deras anläggningar.
Carl tycker att utvecklingen känns positiv, men understryker att mycket handlar om frågor där SSAB själva inte sitter på hela rådigheten, bland annat om tillgången till el, som är en förutsättning för omställningen. Han trycker också på samhällsplaneringens roll och tycker sig se ett tydligt skifte inom industrin, som numera pratar både om produktionens hårda värden och samhällets mjuka, och hur dessa bäst samexisterar.

– Det handlar om att värdera men också prioritera satsningar utifrån den totala nytta som skapas. Det är så vi har valt att arbeta och vi ser att när industrier också pratar kultur, medborgare och mångfald, skapar vi större värden, säger Carl.

Om han får sia om framtiden, är det en tid då företag både utmanar och förnyar systemet, tillsammans. Idag tillåts inte alltid verksamheter att jobba tillsammans på grund av rådande regelverk och lagstiftning, en lagstiftning som inte alltid hinner med i den snabba utveckling som sker, när det kommer till omställningen, menar Carl.

 Tidigare har industrier mer eller mindre jobbat var och en för sig. Nu, när vi alla satsar på omställning, delar vi också en hel del utmaningar, exempelvis när det kommer till elektrifieringen. Vi har därför klivit in i energi-effektiviseringsdialoger med andra industrier, där vi också ser möjligheter att hitta framtida potentiella affärer och samarbeten. Vad har vi till exempel gemensamt med ett gödselföretag? Egentligen ingenting – men samtidigt allt. Vi kan skapa värde tillsammans, som inom restenergier, säger Carl.

Med vattenånga som restprodukt

En attraktiv arbetsplats är en levande destination dit folk vill ta sig och vara. Carl menar att SSAB inte kan blunda för den mänskliga skalan, där arbetsplatsen också innefattar trivsel, arbetsmiljö och hur framtidens industri faktiskt ska se ut och gestaltas.

 Arbetet är en så stor del av livet. Varför kan vi inte prata om en livsmiljö i stället för en arbetsplats? Låt oss prata om livet mellan skorstenarna, då fångar vi hela människan. Det är jag stolt över, att SSAB varit öppna för det synsättet, säger Carl.

Industrin har historiskt varit en mansdominerad plats. Att arbeta aktivt med en bred rekrytering, genom en breddad kultur med nya arbetssätt, är därför en hög prioritet på SSAB.

Vi vill ha medarbetare med olika bakgrund, identitet och erfarenhet. Det betyder att vi måste investera i att göra mer. Som nyligen, när vi exklusivt bjöd in kvinnor och icke-binära för att möta oss. Det var ett nytt grepp för oss, men det hela mynnade ut i en framgångssaga, menar Carl.

Under 2023 lämnades en miljöansökan in till mark- och miljödomstolen och under 2024 ska SSAB:s styrelse ta ett investeringsbeslut, om att bygga en storskalig industri för fossilfritt stål. Om allt går enligt bolagets omställningsplan och förutsättningarna finns för el och tillstånd, kan beslut fattas. Då ser framtiden ljus ut, menar Carl.

 I framtiden är vi en ren industri. Det kommer fortfarande att ryka från skorstenarna men det kommer inte domineras av sot, partiklar och koldioxid, utan av vattenånga. Luleå kommer bli en helt unik geografi, globalt. En världsattraktion, kanske ett nytt Silicon Valley för omställning, säger Carl Wangel, Head of Governmental relations Sweden på SSAB.