Nyhetsarkiv

Tjänstedesign: vägen till smartare affärer och nöjdare kunder

tjanstedesign.jpg

Sluta slösa tid och pengar på att gissa dig fram till lösningar. Tjänstedesign är nyckeln till att använda dina resurser smartare samtidigt som du skapar en bättre upplevelse för både kunder och medarbetare. Genom att låta användarnas behov och insikter guida dig, kan du undvika kostsamma misstag och i stället utveckla effektiva lösningar som verkligen fungerar.

Från antaganden till insikt

Att låta dina kunders, invånares eller användares behov och insikter vägleda dig när du utvecklar processer och tjänster kan verka som en självklarhet. Ändå är det långt ifrån alla som på riktigt inkluderar sina användare när de tar fram produkter eller tjänster.

Det är lätt att utgå från interna antaganden om målgrupperna när man utvecklar sin verksamhet. Vi kanske gör målgruppsanalyser, men utifrån egna kunskaper och erfarenheter – inte från de verkliga behoven. Följden blir att det är lätt att göra som vi alltid har gjort. Dessutom så upptäcks eventuella fel och brister först när en tjänst eller process redan är framtagen, något som blir tidskrävande och kostar både pengar och förtroende.

Vad är tjänstedesign?

Tjänstedesign är inget nytt – framgångsrika företag har använt metoden i årtionden för att skapa innovativa och kundcentrerade tjänster. Inom offentlig sektor har tjänstedesign verkligen tagit fart på senare år, och med goda skäl.

I stället för att förlita sig på interna antaganden om vad kunderna behöver, tar tjänstedesignen ett djupt dyk in i användarnas verkliga behov och prioriteringar.
Tjänstedesign är både ett förhållningssätt och en metod för att utveckla processer och tjänster som skapar värde för användarna. Utgångspunkten är alltid användarens behov och vad som är viktigt för dem. Genom att samskapa och involvera användarna i utvecklingen kan du hitta lösningar som skapar värde för både kund och organisation – vilket sparar tid och pengar.

Fördelar:

  • Hjälper dig att prioritera rätt
  • Skapar förståelse för vilka tjänster det behövs mer och mindre av
  • Du får nöjda invånare, kunder och användare
  • Ökad innovationskraft internt
  • Nöjdare medarbetare och en ökad förståelse för de ni finns till för

Så kommer du i gång

Att använda sig av tjänstedesign är varken svårt eller dyrt. Det är snarare en kostnadseffektiv process eftersom du redan innan en tjänst lanseras vet att den uppfyller dina användares behov.

I korthet bygger metoden på att tillsammans med användarna:

  • Skapa förståelse för behov
  • Definiera problem
  • Ta fram idéer
  • Skapa prototyper, som justeras för att hitta rätt lösning

När du tar hjälp av oss får du ett nära samarbete med våra tjänstedesigners, där vi arbetar tillsammans utifrån en iterativ och utforskande process. Vi leder dig genom varje steg, från att identifiera behoven till att skapa lösningar som inte bara tillfredsställer dina användare, utan också skapar verkligt värde internt.

Har du en utmaning som vi kan hjälpa dig med? Eller är du bara intresserad av att veta mer? Kontakta oss för att ta nästa steg mot en effektivare och mer användarcentrerad verksamhet.

Frida Johansson
070-205 75 04
frida.johansson@brightnest.se

Therese Sidevärn
073-152 42 00
therese.sidevarn@brightnest.se