Länsstyrelsen Norrbotten

Det finns många fördelar med att äta lokalt, och när det handlar om hållbarhet är norrbottnisk mat det bästa valet. De kalla vintrarna ger en renare produktion, och de långa sommardagarna gör dessutom det som odlas mer smakrikt. För att lyfta fram detta och få allt fler i Norrbotten att välja lokalt tog vi fram MerNorrbottniskMatPåTallriken.nu.

Utmaning

Genom en digital informationskampanj sprida kunskap om och nå ut med fördelarna med att välja norrbottniskt på tallriken. Uppdragsgivare är Länsstyrelsen i Norrbotten genom Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi.

Lösning

Hösten 2019 lanserades webbplatsen MerNorrbottniskMatPåTallriken.nu, med åtta grundläggande argument för att handla lokalproducerat samt hänvisning till vidare statisk och fakta. Vi tog också fram filmer som presenterar de många producenter som bidrar till en levande landsbygd och att Norrbotten kan bli mer självförsörjande på mat. Parallellt med webben har vi också arbetat med inlägg till sociala medier.

Resultat

MerNorrbottniskMatPåTallriken.nu ligger helt rätt i tiden. Filmerna låter besökaren komma närmare verksamheterna, och genom kampanjen höjs den norrbottniska matens status som det självklara valet för den som vill vara klimatsmart, hållbar och stötta regionens många producenter.

— ”Mer norrbottnisk mat på tallriken” är ett konkret och viktigt bidrag från Norrbotten till de globala målen i Agenda 2030, säger Hulda Wirsén, samordnare för Nära Mat på Länsstyrelsen Norrbotten.

Services

  • Strategi
  • Branding
  • Webb

Datum

2019 —

Dela

Dela artikeln
mnmpt-brand-1.png
mnmpt-brand-2.png
mnmpt-web-1.jpg
mnmpt-web-2.jpg
mnmpt-mobile.jpg