Tekniska Verken i Kiruna

Tekniska Verken leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö, samhällsservice och teknisk infrastruktur i Kiruna. För att visa upp verksamheten ombads vi stärka varumärket och synliggöra vad Sveriges nordligaste kommun gör för sina medborgare. Vi valde att göra det i en filmproduktion vi valt att kalla ”Drömfabriken”.

Utmaning

Att beskriva hela koncernens verksamhet i en filmproduktion á max 3 minuter. Filmen ska fungera i flera kanaler, vara varumärkesbyggande och lyfta fram Tekniska Verken som arbetsgivare ur en positiv vinkel där personalens stolthet är en central del.

Lösning

På ett rytmiskt, medryckande och glatt sätt presenteras Tekniska Verken som Drömfabriken. Den musikalinspirerade filmen visar olika yrkesroller inom Tekniska Verken med glädje och stolthet, allt från varselklädda arbetare ute på fältet till administratörer i kontorsmiljö.

Resultat

Filmen gestaltar Tekniska Verken som ett samhällsnyttigt företag och en koncern där personalen trivs. Den går att klippa ned i kortare delar för olika ändamål till exempel vid rekrytering, presentationer vid mässor, varumärkesbyggande, ur ett kundperspektiv med mera.

"Vi behövde ta ett steg och lyfta vårt varumärke ytterligare och där tycker vi att Brightnest på ett professionellt sätt har hjälpt oss i den resan. Man har lyckats få med hela vår breda verksamhet i en rolig och glad kortfilm på cirka två minuter." – Mattias Forsberg, Kommunikatör, Tekniska Verken.

Services

  • Film

Dela

Dela artikeln