I mötet mellan design och fysiska miljöer

Vi skapar identitetsbyggande och upplevelserika inredningskoncept som lyfter ditt varumärke. Vår erfarenhet spänner från projekt inom kommersiella fastigheter för bland annat handel, kontors- och restaurangverksamhet, till offentliga byggnader såsom besökscenter och museibyggnader. Allt vi utvecklar görs med respekt för funktionella, etiska, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Med hjälp av idéskisser, visualiseringar i 3d, designmanualer för lokaler, inredning, föreläsningar och rådgivning lyfter vi din verksamhet till nästa nivå.

Butiks- och restaurangkoncept

 

Ett starkt koncept är lite som ett varumärkes DNA. Det som gör er, till just er. Det väver samman alla trådar i er verksamhet, från hur ni ser ut och lokalens atmosfär till hur ni marknadsför er och möter era kunder. Konceptet ger er en unik historia att berätta och är en investering i verksamhetens långsiktiga hållbarhet, samt stärker er förmåga att få folk att komma tillbaka, om och om igen. Och kanske det viktigaste: det gör att ni sticker ut och kan erbjuda mer av en unik helhetsupplevelse, som kunderna inte kan hitta någon annanstans.

Vi hjälper er att skapa starka koncept, där er grundidé och vision kommer fram och följer med som en röd tråd i allt ni gör. Genom att lära känna verksamheten från grunden, kan vi skapa en konceptuell ram som genomsyrar allt, från inredning och förpackningsmaterial till kläder och skyltning. Vi lyfter fram er historia i varje del av verksamheten och skapar en visuell inramning som utgår från varumärket i såväl helhet som detaljer. I uppdragen tar vi gärna ett helhetsansvar, hjälper er från start till mål och gör det vi kan bäst, så att ni kan fokusera på era kunder och affärer!

1_Bistron.jpg

Interiör & inredning

 

Konceptualisering och varumärke hänger starkt ihop med den känsla som lokalens interiör väcker. Hur vill ni uppfattas? Hur kan en fysisk miljö spegla ert varumärke på bästa sätt? Och hur väcker vi rätt känslor genom inredning? Vi hjälper er berätta varumärkets historia och uttrycka er genom er fysiska miljö. Det kan handla om en utställning på ett museum, en butik, restaurang, ett konferensrum, eller utomhusytor i anslutning till er verksamhet.

I arbetet utgår vi från hur ytorna ska användas, och av vem, för att skapa en gestaltning som är såväl tilltalande som funktionell. Utifrån gemensamma mål för ytorna arbetar vi med olika verktyg som stärker önskade beteenden i kombination med en attraktiv helhet som stärker ert varumärke. När vi inreder lägger vi stor vikt vid tillgänglighetsanpassning och inkludering för att möjliggöra att alla relevanta målgrupper ska kunna ta del av era miljöer. I den här typen av uppdrag kommer vi gärna in tidigt i processen för att skapa bästa möjliga resultat utifrån förutsättningarna. 

2_Bistron.jpg

Visualiseringar och utomhusmiljöer 

Vill du skapa något nytt och behöver hjälp att visualisera underlag för dialog eller införsäljning? Eller vill du kanske lyfta en befintlig yta i det offentliga rummet? Platser kan på olika sätt bidra till både trivsel, funktion och attraktivitet i staden. Det kan också vara ytor som utifrån dess utformning upplevs otrygga eller som är folktomma av andra anledningar. När vi tar oss an utomhusmiljöer tittar vi på helheten utifrån form och funktion, och skapar ett hållbart koncept som bidrar till platsens attraktivitet.

När vi utvecklar publika platser arbetar vi i en designprocess där olika perspektiv kring ytan samlas in som grund för arbetet. Det är viktigt att skapa en helhetsförståelse för hur platsen ska användas och vem som ska använda den. Baserat på det skapar vi koncept, visionsskisser och underlag som grund för fortsatt arbete. Beroende på typ av projekt kan vi sedan ta ett helhetsansvar eller arbeta tillsammans med andra funktion för att realisera visionen. Vårt mål är att bidra med fler platser som har förutsättningar för såväl aktivitet som attraktivitet i det gemensamma rummet.

Strutsen_Illustration

Mässor

 

Deltagande på mässor kan vara en värdefull del av er marknadsföringsstrategi där ni får chansen att träffa en engagerad målgrupp, som aktivt är ute efter produkter eller tjänster inom ert område. Det är ett perfekt forum där ni får chansen att visa upp varumärket, knyta kontakter och framför allt, träffa era kunder ansikte mot ansikte. Samtidigt är det en arena med en mångfald av intryck och många aktörer som konkurrerar om besökarnas uppmärksamhet. Här ligger vårt fokus på att skapa koncept som förmedlar ert varumärke samtidigt som det skapar möjligheter för interaktion.

Baserat på era mål för deltagandet tar vi fram ett koncept som inkluderar såväl design som innehåll för aktivering. Vi hjälper er också att ta hand om förberedelserna så att ni kan fokusera på att göra ett starkt intryck på mässan. Vi kan hjälpa er med allt från projektledning och monterdesign till produktion och kommunikation runt er mässnärvaro. Om det önskas tar vi ett helhetsansvar och ser till så att minsta lilla detalj är på plats inför mässan, alternativt bidrar vi med de delar ni behöver. I arbetet lägger vi stor vikt vid hållbarhet, och väljer därför mässmaterial som inte bara är miljövänliga utan som också går att återanvända. Vi designar också unika lösningar som sticker ut, och arbetar gärna med skalbara koncept som fungerar över tid.

Monter_Kronan.jpg (1)