Event

Vi projektleder event i hela Sverige

Oavsett hur ni vill lägga upp ert event och vilka ni vill nå ut till hjälper vi er från start till mål, från första planeringsmötet till utvärdering. Vi har god erfarenhet av stora event, både digitala och fysiska. Vi erbjuder livesändning, hantering av inbjudningar och anmälningar, webbsida för eventet och pressbearbetning inför den stora dagen, och när eventet ska genomföras finns vi på plats exakt i den utsträckning ni önskar. 

Hybridevent och digitala möten

De senaste åren har världens teknikmognad behövt ta stora kliv. Idag har alla både lärt sig och hunnit tröttna på att mötas digitalt. Det är många med oss som ser möjligheter med att att kombinera det bästa av två världar. Vi tittar därför alltid på hur vi kan dra nytta av såväl tillgänglig teknologi som forskning kring hur vi människor reagerar på olika stimuli för att skapa event i rätt kanal.

Företagsevent

Företag behöver synas och vara aktiva. En del i marknadsföringen är att bjuda in till event när det finns anledning. Det kan handla om produktlanseringar eller olika typer av träffar. När du behöver samla dina kunder eller leverantörer för att kommunicera nyheter, uppdateringar eller nya tjänster hjälper vi dig att arrangera hela eventet - från strategi och planering till koncept, genomförande och deltagarhantering.

Utställningar

Att jobba med fysisk visualisering är ett kraftfullt verktyg för att visa upp och gestalta varumärken och idéer både digitalt och fysiskt. Vi stöttar inte bara med att ta fram en snygg inramning, utan också strategiska val, budskap, logistik, montering.

Strategisk rådgivning, mätning och design

För att event ska fungera optimalt, behöver de vara en förlängning av era befintliga kommunikations- och varumärkesstrategier. Ibland handlar det om att använda event som sin huvudsakliga kommunikationskanal, och ibland som ett komplement. Vi börjar därför alltid med att tillsammans med dig sätta tydliga mål och mätpunkter. Därefter skapar vi ett innehåll som kommer att bli minnesvärt för deltagarna.