Nyhetsarkiv

Emma praktiserar inom Employer branding

Emma.png

Säg hej till Emma Sjöberg som gör praktik hos oss under 10 veckor. Emma kommer från Motala och läser till Civilekonom med inriktning marknadsföring på LTU. Det var intresset för skidor och snowboard som lockade henne till Luleå.

Vad gör du på Meramedia?

– Jag arbetar med Employer branding för Lundqvist Trävaru AB. De är verksamma i trävaruindustrin och vill positionera sig som arbetsgivare mot en teknisk bransch.

 Berätta om vad du gör mer specifikt!

– Marknadsföringsanalyser, enkäter till studenter och SWOT-analyser. Snart ska allt insamlat material analyseras för att gå vidare i processen med att ta reda på hur företaget och anställda kan matchas.

Employer branding handlar om hur ett företag uppfattas som arbetsgivare. Vad tycker du om Meramedia hittills?

 – Det är mycket mer samarbeten och teamkänsla än jag trodde. När jag söker jobb spelar företaget absolut störst roll, deras värderingar och att de tar hand om anställda. Jag trivs och uppskattar den familjära stämningen här, att ha koll på vem alla är.

Emma arbetar utifrån en processmodell för Employer branding som Meramedia har utvecklat. Utöver utförliga undersökningar och analysmetoder innehåller den bland annat branschinsikter, fördjupad målgruppsanalys och Employer Value Proposition. Läs mer om employer branding här.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med Employer branding i din löpande varumärkeskommunikation och i framtagande av en medarbetarmatris? Kontakta oss så berättar vi mer.