Norrbottens museum

Vi tog Norrbottens historia mot framtiden

Norrbottens museum är ett av Sveriges 24 länsmuseer och verkar i landets till ytan största län. Museet har uppdraget att förvalta, tillgängliggöra och utveckla Norrbottens kulturarv, förhistoria, historia och samtid. För att förbättra sin digitala närvaro och göra sitt arbete mer tillgängligt för allmänheten, kontaktade de oss för hjälp med att ta ett omtag på sin webbplats.

I besökarnas skor

Inför uppdraget behövde vi sätta en grund, ett vem och varför. Därför inleddes samarbetet med en workshop för att identifiera målgrupper, fastställa förväntningar och projektets omfattning. En av muséets största utmaningar var att tydliggöra att de fanns på tre olika platser i Luleå. Med hjälp av tydligare kommunikation och en förbättrad programkatalog, gjorde vi det enklare för målgrupperna att hitta rätt.

Från insikt till action

Vi landade i ett lättillgängligt anslag som lyfter muséets viktiga roll och gav alla verksamhetsområden i muséet en egen röst. I arbetet med webbsidan fokuserade vi bland annat på:

  • Åtgärder för att skapa en förbättrad användarupplevelse
  • Integrera digitala arkiv och sökfunktionstjänster
  • Tillgänglighetsanpassning utifrån WCAG 2.1 AA
  • Integration av översättning– och nyhetsbrevtjänster
  • Implementera mätning- och analysverktyg

En modern webbplats för alla

Den uppdaterade webbplatsen har moderniserat Norrbottens museums digitala närvaro, vilket har gjort det enklare för besökare att hitta information och planera sina besök. Med förbättrad tillgänglighet och användarvänlighet kan muséet visa upp sin verksamhet och sitt kulturarv på ett mer effektivt och engagerande sätt

Services

  • UI & UX
  • Workshop
  • Strategi
  • Systemutveckling

Dela

Dela artikeln
01-nbm-mockup.jpg
04-nbm-mockup.jpg
02-nbm-mockup.jpg