Norrbottensmusiken

Norrbottensmusiken är en del av Region Norrbotten och tillhandahåller professionell musikverksamhet inom länet. Vi har fått uppdraget att digitalt förverkliga deras vision att på ett nytt sätt, erbjuda allmänheten information om produktioner, föreställningar och deras åtta olika ensambler. Vi känner oss stolta att kunna presentera nya Norrbottensmusiken.

Behovet

Önskemålet från kundens sida var att ta fram en helt ny digital strategi; något som kan representera och presentera Norrbottensmusikens verksamhet på allra bästa sätt. Centrala funktioner som kontaktinformation, pressmeddelanden och nyheter var viktiga att få ut till besökarna, men även kärninnehållet som levandegör webbplatsen, exempelvis artistintervjuer, produktioner och aktuell information från samtliga ensembles.

Kärnan i en välmående och långsiktig digital strategi är en ny webbplats. Den skulle ha känslan av framtid och vara modern, luftig, responsiv och tillgänglighetsanpassad för WCAG 2.0. Webbplatsens besökare ska enkelt kunna nå och ta del av informationen oavsett plattform, vilket tidigare inte var möjligt på samma sätt. Det fanns även behov att ansvariga för webbplatsens olika sidor, avdelningar och ensembles gemensamt skulle kunna hjälpas åt att hålla webbplatsen uppdaterad och levande med hjälp av ett lätthanterligt redigeringsverktyg.

Processen

Under uppdragsperioden hade vi ett flertal workshopmöten där vi försökte samla ihop alla tankar, idéer och funderingar. Norrbottensmusiken hade jobbat fram mycket material internt om hur de ville att webbplatsen skulle kännas. Utifrån det valde vi att ta fram flera wireframes förslag, för att kunden lättare skulle kunna utvärdera vilka delar som fungerar bäst ihop med deras vision.

När Norrbottensmusiken sedan fick möjligheten av att scrolla, klicka och se de olika uppläggen så valdes några saker bort och några tillkom, vilket satte grunden till den webbplatsen som du kan se idag. Vi vidareutvecklade webbplatsen med klickvänliga designskisser för både desktop och mobilt. Det gjorde vi för att kunna säkerhetsställa att alla önskemål skulle komma med i slutprodukten, och att kunden skulle få en helhetskänsla under hela projektets gång.

Resultat

Norrbottensmusikens nya webbplats har nu blivit en central plats där kunden på ett lättillgängligt och attraktivt sätt kan presentera såväl sitt eget innehåll men också sina ensemblers produktioner, händelser, nyheter och information. Tidigare låg Norrbottensmusiken under Region Norrbottens webbplats i en djup trädstruktur som var omöjlig att hitta om du inte visste precis var du skulle söka.

Norrbottensmusikens ensembler låg på ännu djupare undersidor i trädstrukturen. Nu har allt som har med Norrbottensmusiken att göra fått ett rejält, digitalt lyft sett till såväl design som tillgänglighet. Ensemblerna har fått dedikerade sidor där de kan lägga upp all den information de behöver förmedla och besökare kan enkelt navigera sig mellan ensemblerna utan att lämna huvudsidan. Vi har även integrerat deras tredjepartssystem för att enkelt kunna hämta in produktioner och föreställningar, allt från scheman till platsinformation. Nu behöver de inte längre tänka på att lägga upp det flera gånger i olika system. Det brukar vara väldigt, väldigt uppskattat.

Tillgänglighetsanpassningen med WCAG 2.0 har varit ett stort fokus. Många idéer har kommit och gått. Lösningar har fått tänkas om, en och två gånger. För oss har det varit ett extremt roligt, intressant och ett relativt komplex projekt att försöka tämja. Vi känner oss stolta att nu kunna presentera nya norrbottensmusiken.se.

Services

  • Webb
  • Systemutveckling
  • Digital Strategi
  • Design

Dela

Dela artikeln
nm_mockup-2.jpg
nm_wireframes.jpg
nm_startpage.jpg
nm_phones-1.jpg
nm_mockup-1.jpg