Woodprint Sweden

Sveriges Träbyggnadskansli noterade ett växande intresset för svenskt träbyggande. Detta ligger som grund för den inspirerande och informativa digitala plattformen woodprintsweden.se, som kartlägger och visualiserar träbyggande i Sverige. Vi fick i uppdrag att bygga den digitala plattformen som lanserades under våren 2019.

Utmaning

Utmaningen bestod av att visualisera Sveriges expansiva och innovativa träbyggande, både nationellt och internationellt och skapa en samlingsplats som kan växa.

Vi skapade en interaktiv samlingsplats där intresserade trä­aktörer (såsom leverantörer, producenter, arkitekter) själva har möjlighet att lägga in sina egna projekt genom den skräddarsydda administrationslösningen. 

Träbyggandets expansion tydliggörs lättåtkomligt i både design och innehåll. Det framgår på vilka olika platser i landet som indu­stri, leverantörer och projekt finns. Webben skapades med syfta att det enkelt ska gå att hitta, söka och läsa om projekten lika bra i mobil som på dator. Via mobilen kan man även lägga till webben som en "app" på hemskärmen för utnyttja hela skärmytan och få snabbare åtkomst. 

Services

  • Copy
  • Webb
  • Systemutveckling

Dela

Dela artikeln
Woodprint-mockup-web-1.jpg
Woodprint-mockup-web-2.jpg
Woodprint-mockup-mobile-1.jpg
Woodprint-mockup.jpg