Luleå Energi

Luleå Energi skapar förutsättningar för en smidig, uppkopplad och hållbar vardag för de som bor och verkar i Luleå. Detta fick vi i uppgift att kommunicera till staden, vilket skedde i samarbete med Luleå Energis kommunikationsteam.

Utmaning

Visa upp Luleå Energi som en trygg leverantör som förstår hur kundernas vardag ser ut. Synliggöra att Luleå Energi är involverade i kommunens föreningsliv och att de aktivt arbetar med hållbarhet och klimatfrågor.

Lösning

Varumärkeskonceptet ”Din vardag är vår vardag” är nu Luleå Energis ansikte utåt. Det sätter sig in i utmaningarna som konsumenterna möter och stärker företagets position. En röd tråd genom hela kommunikationen är hur man arbetar med omställningen till 100% förnybar energi. Konceptet fungerar också som en gemensam plattform för Luleå Energis alla verksamhetsområden

Resultat

Ökad synlighet och sammanhållet budskap över alla kanaler och verksamheter.

De filmkampanjer som vintern 18/19 samt 19/20 producerades för sociala medier, YouTube och Tv4 samt som bioreklam och adshels, hade god spridning. Under kampanjperioden kunde vi räkna till drygt en miljon visningar på sociala medier och 9000 biobesökare fick se de filmer som producerats. 

Services

  • Strategi
  • Design
  • Webbutveckling
  • Film
  • Online marketing
  • Employer branding

Datum

2018 –

Dela

Dela artikeln