Design och kommunikation

Starka varumärken skapas inte av en slump. De är resultatet av långsiktigt och medvetet arbete. Med kärnan i strategi och kreativitet skapar vi kommunikations- och designlösningar som ger effekt och får ditt varumärke att växa i rätt riktning.

design-kommunikation_1-1.png

Strategisk inriktning

Vi börjar alltid med ett ”varför?”. Varför finns ni, varför ska kunder och medarbetare välja just er? Med en tydligt formulerad kärna blir många vägval självklara och det går lätt att koppla samman affärs- och kommunikationsmål för att bygga långsiktiga varumärken som lyfter rätt budskap mot relevanta målgrupper.

• Varumärkes- och kommunikationsstrategi
• Målgruppsanalys
• Konkurrensanalys
• Positionering
• Naming

Verktyg som väcker till liv

Vad behövs för att förmedla den bild som ni vill att mottagaren ska få? Utifrån er strategiska kärna tar vi fram relevanta verktyg som väcker just ert varumärke till liv. Det kan handla om visualisering genom färg och form med logotyp, bildspråk och illustrationer, men också om att hitta rätt tonalitet och formulera relevanta budskap på ett kreativt sätt.

• Visuell identitet
• Varumärkespersonlighet
• Tone of voice
• Budskapsplattform
• Konceptutveckling
• Tjänstedesign
• 3D-design
• UX-design
• Animation
• Produktdesign
Förpackningsdesign

Aktivering som ger effekt

Aktivering handlar om att välja relevanta kanaler att synas i och producera rätt innehåll till respektive kanal. Det kan handla om att skapa allt från löpande innehåll till sociala medier och webb till att ta fram brandat kontorsmaterial eller fysiska miljöer inför ett event. Genom att jobba med digital aktivering får vi till en mätbarhet som gör det möjligt att följa upp och analysera vad målgrupper tilltalas av och hur kan vi anpassa/förbättra insatser framåt.

• Kampanjer
• Content & sociala medier
• Webb/digitalt
• Merchandise
• Employer branding
• Event & PR
• Inredning & fysisk gestaltning / Space branding

Vi kan hjälpa dig hela vägen från strategi till aktivering, eller med enskilda insatser.

Hör av dig till oss.